Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shed


Nepravidelné sloveso a minulý čas shed

C1 Preklad: zhodiť, prelievať

Infinitív

shed

[ʃed]

Minulý čas

shed

[ʃed]

Časovanie nepravidelného slovesa [shed]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
shed 
you
shed 
he/she/it
sheds 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Prítomný priebehový

I
am shedding 
you
are shedding 
he/she/it
is shedding 
we
are shedding 
you
are shedding 
they
are shedding 

Minulý čas

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Minulý priebehový

I
was shedding 
you
were shedding 
he/she/it
was shedding 
we
were shedding 
you
were shedding 
they
were shedding 

Predrítomný čas

I
have shed 
you
have shed 
he/she/it
has shed 
we
have shed 
you
have shed 
they
have shed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been shedding 
you
have been shedding 
he/she/it
has been shedding 
we
have been shedding 
you
have been shedding 
they
have been shedding 

Predminulý

I
had shed 
you
had shed 
he/she/it
had shed 
we
had shed 
you
had shed 
they
had shed 

Predminulý priebehový

I
had been shedding 
you
had been shedding 
he/she/it
had been shedding 
we
had been shedding 
you
had been shedding 
they
had been shedding 

Budúce

I
will shed 
you
will shed 
he/she/it
will shed 
we
will shed 
you
will shed 
they
will shed 

Budúce priebehový

I
will be shedding 
you
will be shedding 
he/she/it
will be shedding 
we
will be shedding 
you
will be shedding 
they
will be shedding 

Predbudúci

I
will have shed 
you
will have shed 
he/she/it
will have shed 
we
will have shed 
you
will have shed 
they
will have shed 

Predbudúci priebehový

I
will have been shedding 
you
will have been shedding 
he/she/it
will have been shedding 
we
will have been shedding 
you
will have been shedding 
they
will have been shedding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [shed]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would shed 
you
would shed 
he/she/it
would shed 
we
would shed 
you
would shed 
they
would shed 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be shedding 
you
would be shedding 
he/she/it
would be shedding 
we
would be shedding 
you
would be shedding 
they
would be shedding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have shed 
you
would have shed 
he/she/it
would have shed 
we
would have shed 
you
would have shed 
they
would have shed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been shedding 
you
would have been shedding 
he/she/it
would have been shedding 
we
would have been shedding 
you
would have been shedding 
they
would have been shedding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [shed]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
shed 
you
shed 
he/she/it
shed 
we
shed 
you
shed 
they
shed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had shed 
you
had shed 
he/she/it
had shed 
we
had shed 
you
had shed 
they
had shed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [shed]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
shed 
you
Let´s shed 
he/she/it
shed 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [shed]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
shedding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
shed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá