Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SIMULCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  simulcast


Nepravidelné sloveso a minulý čas simulcast

Infinitív

simulcast

Minulý čas

simulcast

Príčastie minulé

simulcastSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelné slovesá