Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TEE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  tee


Nepravidelné sloveso a minulý čas tee **

Infinitív

tee **

Minulý čas

teed

Príčastie minulé

teed** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

beteed
betow

beteed
betow

forteed
fortow

forteed
fortow
Nepravidelné slovesá