Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UPTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  uptake


Nepravidelné sloveso a minulý čas uptake **

Infinitív

uptake **

Minulý čas

uptook

uptaked *

Príčastie minulé

uptaken* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Nepravidelné slovesá