Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WEBCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  webcast


Nepravidelné sloveso a minulý čas webcast

Infinitív

webcast

Minulý čas

webcast

Príčastie minulé

webcastSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelné slovesá