Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BESPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bespread


Nepravidelné sloveso a minulý čas bespread

Infinitív

bespread

Minulý čas

bespread

bespreaded *

Príčastie minulé

bespread

bespreaded ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
Nepravidelné slovesá