Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORSPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forspread


Nepravidelné sloveso a minulý čas forspread

Infinitív

forspread

Minulý čas

forspread

Príčastie minulé

forspreadSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
Nepravidelné slovesá