Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BRATEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: braten


Preklad: piecť, smažiť

Prítomný čas

er brät

Préteritum

er briet

Perfektum

er hat gebratenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [braten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
brate 
du
brätst 
er/sie/es
brät 
wir
braten 
ihr
bratet 
sie/Sie
braten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
briet 
du
brietst 
er/sie/es
briet 
wir
brieten 
ihr
brietet 
sie/Sie
brieten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gebraten 
du
hast gebraten 
er/sie/es
hat gebraten 
wir
haben gebraten 
ihr
habt gebraten 
sie/Sie
haben gebraten 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gebraten 
du
hattest gebraten 
er/sie/es
hatte gebraten 
wir
hatten gebraten 
ihr
hattet gebraten 
sie/Sie
hatten gebraten 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde braten 
du
wirst braten 
er/sie/es
wird braten 
wir
werden braten 
ihr
werdet braten 
sie/Sie
werden braten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gebraten haben 
du
wirst gebraten haben 
er/sie/es
wird gebraten haben 
wir
werden gebraten haben 
ihr
werdet gebraten haben 
sie/Sie
werden gebraten haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [braten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
brate 
du
bratest 
er/sie/es
brate 
wir
braten 
ihr
bratet 
sie/Sie
braten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gebraten 
du
habest gebraten 
er/sie/es
habe gebraten 
wir
haben gebraten 
ihr
habet gebraten 
sie/Sie
haben gebraten 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde braten 
du
werdest braten 
er/sie/es
werde braten 
wir
werden braten 
ihr
werdet braten 
sie/Sie
werden braten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gebraten haben 
du
werdest gebraten haben 
er/sie/es
werde gebraten haben 
wir
werden gebraten haben 
ihr
werdet gebraten haben 
sie/Sie
werden gebraten haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
briete 
du
brietest 
er/sie/es
briete 
wir
brieten 
ihr
brietet 
sie/Sie
brieten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebraten 
du
hättest gebraten 
er/sie/es
hätte gebraten 
wir
hätten gebraten 
ihr
hättet gebraten 
sie/Sie
hätten gebraten 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde braten 
du
würdest braten 
er/sie/es
würde braten 
wir
würden braten 
ihr
würdet braten 
sie/Sie
würden braten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebraten haben 
du
würdest gebraten haben 
er/sie/es
würde gebraten haben 
wir
würden gebraten haben 
ihr
würdet gebraten haben 
sie/Sie
würden gebraten haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [braten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
brate; brat 
ihr
bratet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [braten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
bratend 

Príčastie minulé

ich
gebraten 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina