learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  aufnehmen

Časovanie slovesa: aufnehmen


Preklad: prevziať

prítomný čas

er nimmt auf

Préteritum

er nahm auf

perfektum

er hat aufgenommen

   
   


Časovanie slovesa pravidelného slovesa [aufnehmen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
nehme auf 
du
nimmst auf 
er/sie/es
nimmt auf 
wir
nehmen auf 
ihr
nehmt auf 
sie/Sie
nehmen auf 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
nahm auf 
du
nahmst auf 
er/sie/es
nahm auf 
wir
nahmen auf 
ihr
nahmt auf 
sie/Sie
nahmen auf 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe aufgenommen 
du
hast aufgenommen 
er/sie/es
hat aufgenommen 
wir
haben aufgenommen 
ihr
habt aufgenommen 
sie/Sie
haben aufgenommen 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte aufgenommen 
du
hattest aufgenommen 
er/sie/es
hatte aufgenommen 
wir
hatten aufgenommen 
ihr
hattet aufgenommen 
sie/Sie
hatten aufgenommen 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde aufnehmen 
du
wirst aufnehmen 
er/sie/es
wird aufnehmen 
wir
werden aufnehmen 
ihr
werdet aufnehmen 
sie/Sie
werden aufnehmen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde aufgenommen haben 
du
wirst aufgenommen haben 
er/sie/es
wird aufgenommen haben 
wir
werden aufgenommen haben 
ihr
werdet aufgenommen haben 
sie/Sie
werden aufgenommen haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá pravidelného slovesa [aufnehmen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
nehme auf 
du
nehmest auf 
er/sie/es
nehme auf 
wir
nehmen auf 
ihr
nehmet auf 
sie/Sie
nehmen auf 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe aufgenommen 
du
habest aufgenommen 
er/sie/es
habe aufgenommen 
wir
haben aufgenommen 
ihr
habet aufgenommen 
sie/Sie
haben aufgenommen 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde aufnehmen 
du
werdest aufnehmen 
er/sie/es
werde aufnehmen 
wir
werden aufnehmen 
ihr
werdet aufnehmen 
sie/Sie
werden aufnehmen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde aufgenommen haben 
du
werdest aufgenommen haben 
er/sie/es
werde aufgenommen haben 
wir
werden aufgenommen haben 
ihr
werdet aufgenommen haben 
sie/Sie
werden aufgenommen haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
nähme auf 
du
nähmest auf; nähmst auf 
er/sie/es
nähme auf 
wir
nähmen auf 
ihr
nähmet auf; nähmt auf 
sie/Sie
nähmen auf 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte aufgenommen 
du
hättest aufgenommen 
er/sie/es
hätte aufgenommen 
wir
hätten aufgenommen 
ihr
hättet aufgenommen 
sie/Sie
hätten aufgenommen 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde aufnehmen 
du
würdest aufnehmen 
er/sie/es
würde aufnehmen 
wir
würden aufnehmen 
ihr
würdet aufnehmen 
sie/Sie
würden aufnehmen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde aufgenommen haben 
du
würdest aufgenommen haben 
er/sie/es
würde aufgenommen haben 
wir
würden aufgenommen haben 
ihr
würdet aufgenommen haben 
sie/Sie
würden aufgenommen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [aufnehmen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
nimm auf 
ihr
nehmt auf 

Príčastie (Partizip) slovesá pravidelného slovesa [aufnehmen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
aufnehmend 

Príčastie

ich
aufgenommen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine