Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERCAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  undercast


Nepravidelné sloveso a minulý čas undercast

Infinitív

undercast

Minulý čas

undercast

Príčastie minulé

undercastSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
Nepravidelné slovesá