LEARNIV.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forcut


Nepravidelné sloveso a minulý čas forcut **

Infinitív

forcut **

Minulý čas

forcut

Príčastie minulé

forcut** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch


   
   


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
Nepravidelné slovesá