Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misfall


Nepravidelné sloveso a minulý čas misfall **

Infinitív

misfall **

Minulý čas

misfell

misfelled *

Príčastie minulé

misfallen

misfelled ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Nepravidelné slovesá