Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overswing


Nepravidelné sloveso a minulý čas overswing

Infinitív

overswing

Minulý čas

overswang

overswung

Príčastie minulé

overswung

overswungen ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]
Nepravidelné slovesá