Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  unlearn


Nepravidelné sloveso a minulý čas unlearn

Infinitív

unlearn

Minulý čas

unlearned

unlearnt

Príčastie minulé

unlearned

unlearntSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]


Časovanie nepravidelného slovesa [unlearn]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
unlearn 
you
unlearn 
he/she/it
unlearns 
we
unlearn 
you
unlearn 
they
unlearn 

Prítomný priebehový

I
am unlearning 
you
are unlearning 
he/she/it
is unlearning 
we
are unlearning 
you
are unlearning 
they
are unlearning 

Minulý čas

I
unlearned 
you
unlearned 
he/she/it
unlearned 
we
unlearned 
you
unlearned 
they
unlearned 

Minulý priebehový

I
was unlearning 
you
were unlearning 
he/she/it
was unlearning 
we
were unlearning 
you
were unlearning 
they
were unlearning 

Predrítomný čas

I
have unlearned 
you
have unlearned 
he/she/it
has unlearned 
we
have unlearned 
you
have unlearned 
they
have unlearned 

Predprítomný čas priebehový

I
have been unlearning 
you
have been unlearning 
he/she/it
has been unlearning 
we
have been unlearning 
you
have been unlearning 
they
have been unlearning 

Predminulý

I
had unlearned 
you
had unlearned 
he/she/it
had unlearned 
we
had unlearned 
you
had unlearned 
they
had unlearned 

Predminulý priebehový

I
had been unlearning 
you
had been unlearning 
he/she/it
had been unlearning 
we
had been unlearning 
you
had been unlearning 
they
had been unlearning 

Budúce

I
will unlearn 
you
will unlearn 
he/she/it
will unlearn 
we
will unlearn 
you
will unlearn 
they
will unlearn 

Budúce priebehový

I
will be unlearning 
you
will be unlearning 
he/she/it
will be unlearning 
we
will be unlearning 
you
will be unlearning 
they
will be unlearning 

Predbudúci

I
will have unlearned 
you
will have unlearned 
he/she/it
will have unlearned 
we
will have unlearned 
you
will have unlearned 
they
will have unlearned 

Predbudúci priebehový

I
will have been unlearning 
you
will have been unlearning 
he/she/it
will have been unlearning 
we
will have been unlearning 
you
will have been unlearning 
they
will have been unlearning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [unlearn]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would unlearn 
you
would unlearn 
he/she/it
would unlearn 
we
would unlearn 
you
would unlearn 
they
would unlearn 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be unlearning 
you
would be unlearning 
he/she/it
would be unlearning 
we
would be unlearning 
you
would be unlearning 
they
would be unlearning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have unlearned 
you
would have unlearned 
he/she/it
would have unlearned 
we
would have unlearned 
you
would have unlearned 
they
would have unlearned 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unlearning 
you
would have been unlearning 
he/she/it
would have been unlearning 
we
would have been unlearning 
you
would have been unlearning 
they
would have been unlearning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [unlearn]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
unlearn 
you
unlearn 
he/she/it
unlearn 
we
unlearn 
you
unlearn 
they
unlearn 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
unlearned 
you
unlearned 
he/she/it
unlearned 
we
unlearned 
you
unlearned 
they
unlearned 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had unlearned 
you
had unlearned 
he/she/it
had unlearned 
we
had unlearned 
you
had unlearned 
they
had unlearned 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [unlearn]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
unlearn 
you
Let´s unlearn 
he/she/it
unlearn 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [unlearn]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
unlearning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
unlearned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá